Projekt powstał z myślą o popularyzacji nowoczesnych technologii w edukacji, zwiększeniu poziomu wiedzy uczniów z fizyki oraz wzroście motywacji do kontynuowania nauki z przedmiotów ścisłych.
Celem projektu jest wdrożenie 2 innowacyjnych programów nauczania fizyki dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Do programów zostały opracowane scenariusze zajęć wraz z różnymi materiałami dydaktycznymi, w tym 9 gier interaktywnych z działów fizyki.

Portal Nauk Fizycznych

Kluczowym elementem Innowacyjnego Programu Nauczania Fizyki łączącym całość jest Portal Nauk Fizycznych. Portal stanowi bazę materiałów dydaktycznych wspartych narzędziami informatycznymi, scenariuszami zajęć
i doświadczeń oraz testami. Wszystkie materiały  interaktywne i narzędzia dydaktyczne będą przydatne podczas prowadzenia lekcji fizyki w ramach tzw. Internetowej Klasy Fizycznej oraz w ramach zajęć rozszerzających uruchomione zostaną Koła zainteresowań fizyką dla uczniów szczególnie uzdolnionych tak aby mogli oni, wyjść poza ramowy program nauczania i pogłębiać wiedzę na poziomie rozszerzonym z zakresu fizyki.

Interaktywne gry z zakresu fizyki
W ramach projektu zostało opracowanych 9 tematycznych gier multimedialnych z działów fizyki, które stanowić będą jeden z podstawowych elementów całego programu.
Celem wprowadzenia materiałów w formie gier jest edukacja zjawisk fizycznych w sposób interaktywny poprzez zasymulowaną zabawę. Jest to najbardziej efektywny sposób nauki trudnych zjawisk zachodzących w fizyce.
Gry będą nie tylko narzędziem popularyzacji, które zachęcą do nauki fizyki, ale przede wszystkim same w sobie stanowić będą istotną pomoc naukową poprzez możliwość porównywania wyników doświadczeń i zadań z fizyki. Przechodzenie kolejnych poziomów w grach ma się wiązać z przyswojeniem kolejnych intuicji fizycznych.

 


Działy fizyki, do których powstały gry:
1. Oddziaływania
2. Prąd elektryczny
3. Optyka
4. Praca, moc, energia
5. Astronomia
6. Kinematyka
7. Grawitacja
8. Hydrostatyka i aerostatyka
9. Drgania i fale
 

Portal internetowy wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.