Popularyzacja nowoczesnych technologii w edukacji, zwiększenie poziomu wiedzy uczniów oraz wzrost motywacji do kontynuowania nauki w zakresie przedmiotów ścisłych.
 
Portal Nauk Fizycznych
Na portalu będą umieszczone materiały i interaktywne narzędzia dydaktyczne  do prowadzenie tzw. Internetowych Klas  Fizycznych w ramach opracowanego programu nauczania.
Z portalu mogą korzystać uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych podczas lekcji fizyki oraz w ramach Internetowej Klasy Fizycznej.
W ramach projektu uruchomione zostaną koła zainteresowań fizyką (w ramach zajęć rozszerzających) dla uczniów szczególnie uzdolnionych tak aby mogli oni, wyjść poza ramowy program nauczania i pogłębiać wiedzę na poziomie rozszerzonym z zakresu fizyki.
Materiały zamieszczone na portalu będą istotnym elementem bazy wiedzy dla uczniów. Będą tam zamieszczone praktyczne ćwiczenia, analiza przypadków, case study, praktyczne ćwiczenia i analizy oraz interaktywnych gier z zakresu fizyki.
Dostęp do portalu będą mieli nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - również po zakończeniu projektu.

 
Portal internetowy wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.