Podstawowe informacje dla nauczycieli

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie około 100 nauczycieli z minimum 50 zakwalifikowanych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego w równych proporcjach.
Niniejsza zakładka dedykowana dla nauczycieli z informacjami na temat projektu. Ponadto, po zalogowaniu się do portalu z poziomu dostępu nauczycieli widoczne będą tam materiały tylko dla nauczycieli np. scenariusze do prowadzenia zajęć.
Prowadzenie Internetowych Klas Fizycznych odbywać się będzie w ramach obowiązkowych lekcji fizyki w oparciu o opracowane programy nauczania i scenariusze poszczególnych lekcji z wykorzystaniem materiałów i interaktywnych narzędzi dydaktycznych. Jej zadaniem będzie zunifikowanie poziomu wiedzy uczniów posiadających braki edukacyjne w zakresie fizyki oraz motywowanie ich do podnoszenia poziomu wiedzy oraz zachęcanie do twórczej rywalizacji poprzez interaktywne gry edukacyjne.

 

Nauczyciele biorący udział we wdrażaniu programu nauczania, podczas prowadzenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w oparciu o opracowany program nie będą pobierać wynagrodzenia finansowanego z projektu.

 

Dodatkowo w ramach zajęć rozszerzających zostaną uruchomione koła zainteresowań fizyką, dla uczniów szczególnie uzdolnionych tak aby mogli oni, wyjść poza ramowy program nauczania i pogłębiać wiedzę na poziomie rozszerzonym z zakresu fizyki (48h).

 

W ramach obowiązków nauczyciele będą zobowiązani do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do Internetowych Klas Fizycznych (1.500 uczniów) oraz do przygotowania analiz i raportów osiągnieć uczniów – 2 na semestr – po przeprowadzonych ujednoliconych testach sprawdzających wiedzę uczniów (4). Wyniki testów będą jednym z kryteriów kwalifikacji do konkursu wiedzy z fizyki po 40 uczniów z każdego województwa. W ramach projektu zostaną przygotowane zadania konkursowe dla uczniów Internetowych Klas Fizycznych oraz dla uczniów zajęć rozszerzających z fizyki.

Jak zarządzać klasami oraz uczniami? Jak udostepniać testy?.                        Zajrzyj do naszego samouczka.
 

Portal internetowy wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.