Podstawowe informacje dla uczniów  wink

 

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie minimum 50 szkół, a z każdej z nich zostanie zrekrutowana 1 lub 2 klasy, średnio 15 uczniów na klasę. Szacowna ilość uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych to minimum 1.500 osób.
Rekrutację uczniów przeprowadza nauczyciel z danej szkoły, pod nadzorem beneficjenta projektu.  Ponadto zostaną utworzone listy rezerwowe, a uczniowie z listy rezerwowej (nie więcej niż 4 uczniów na grupę) mogą uczestniczyć w zajęciach w formie słuchacza. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu słuchacz staje się pełnoprawnym odbiorcą wsparcia.

Konkursy wiedzy z fizyki
W ramach projektu pod koniec roku szkolnego przeprowadzone zostaną konkursy wiedzy z fizyki. Uczestniczyć w nich będzie 80 najwyżej sklasyfikowanych w uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w podziale na uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe oraz uczęszczających tylko na zajęcia obowiązkowe z wykorzystaniem IKF. Razem będą to 4 grupy 20 uczniów – po 10 z województwa – o różnym stopniu trudności. Celem konkursów będzie promocja uczniów, którzy wykazują największe postępy w nauce. Pierwsza trójka z danej grupy – razem 12 uczniów – otrzyma nagrody w postaci 3 dniowej wycieczki edukacyjnej, pozostali certyfikaty uczestnictwa w konkursie.

Jak sprawdzić wyniki z testu? Jak zmienić hasło?.                                  Zajrzyj do naszego samouczka.

Portal internetowy wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.